– Nhận đặt hàng qua website
– Nhận đặt hàng qua điện thoại
– Nhận đặt hàng qua email
– Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng
Chính sách về sản phẩm khác
– Tất cả các mặt hàng đang bán là hàng mới chưa qua sử dụng
– Cửa hàng liên tục cập nhật sản phẩm mới
– Thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm trên website