Đúc tượng đồng chân dung

Liên hệ

Đúc tượng đồng chân dung

Nguyên liệu: Đồng đỏ nguyên chất

Kích thước: Cao 45cm

Trọng lượng: Khoảng 23kg

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm