Bát hương đồng thờ cúng, bát hương khảm tam khí

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bát hương đồng thờ cúng

Hình thức: Khảm tam khí

Kích thước: 25cm

Xuất xứ: Đồ đồng Đại Bái

Thương hiệu: Đồ đồng Đại Việt

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm