Bộ ấm chén hình đầu rồng

Liên hệ

Màu đồng vnagf sang trọng và cổ kính

Thân ấm chặm trổ hình rồng cuốn

Chất liệu đồng vàng Chịu nhiệt tốt

Giữ nguyên hương vị trà ùng để pha trà không mất đi nguyên vị của trà, ”Sắc,hương, vị giai uẩn” (giai uẩn có nghĩa là tiềm tàng)

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm