Đỉnh đồng khảm ngũ sắc cao 55cm

Liên hệ

Xuất sứ làng nghề đúc đồng truyền thống đại bái – Bắc ninh

Hãy liên hệ Đồ đồng đại việt để biết thêm chi tiết về đồ đồng khảm ngũ sắc

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm