Đôi lọ hoa đồng thờ cúng bằng đồng đỏ ám rồng phượng cao 42 cm

Liên hệ

Tên sản phẩm: Lọ Hoa Đồng Thờ Cúng ám rồng phượng 42cm Chất liệu: sản phẩm được đúc thủ công từ đồng đỏ (đồng dây cáp điện) Kích thước: cao 42cm Trọng lượng: nặng khoảng 14kg Quy cách: đôi lọ hoa đồng được để nguyên bản màu đồng mộc của đồng đỏ, sau đó chạm ám hoa văn Long Phụng trên bề mặt.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm