Đồ đồng Đại Việt nhận đúc tượng phật thích ca mô ni cho chùa

Liên hệ

Tên gọi sản phẩm: Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Chất liệu: đồng đỏ nguyên chất đúc liền Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Ngài được xác nhận là có thật trong lịch sử: là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương quốc Thích Ca – thuộc Ấn Độ ngày nay, sinh vào khoảng năm 624 TCN. Phật Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người hay phát khởi lòng nhân từ mà tâm hồn luôn luôn an tĩnh, vắng lặng.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm