Đúc hạc đồng cỡ lớn cung tiến đình chùa

Liên hệ

Hạc đồng cỡ lớn thường dùng trong các công trình tâm linh như, đình, chùa, đền, miếu, đài tượng niệm, nhà thờ họ, từ đường , điện thờ gia tiên với không gian rộng lớn

Xuất xứ làng nghề Đại Bái – Bắc ninh

Nhận đặt hàng theo yêu cầu khách hàng

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm