Đúc lư hương đồng cỡ lớn công đức đền chùa

Liên hệ

Lư hương đình chùa

Lư hương hình chữ nhật, lư hương mái chùa, lư hương tai mây,lư hương tai rồng lư hương tai voi. Nhưng có một điểm chung của các lư hương đồng là mặt trước các lư đồng đều là hoa văn đúc Lưỡng Long Chầu Nguyệt. Lư hương được đúc bằng đồng đỏ, đúc thủ công.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm