Đúc tượng chân dung bằng đồng thông qua ảnh cũ của ông bà

Liên hệ

Đúc tượng chân dung

Nguyên liệu: Đồng đỏ, đồng vàng

Kích thước: Cao 45cm, 50, 55, 60cm ( Theo yêu cầu )

Trọng lượng: Khoảng 23kg với tượng 45 cm

Bảo hành trọn đời

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm