Đúc tượng phật theo yêu cầu, bán tượng phật thiên thủ thiên nhãn

Liên hệ

Bức tượng đồng Thiên thủ thiên nhãn cao 42cm phù hợp thờ cúng trong các gia đình,thờ trong điện hoặc đình chùa phù hợp với những ban nhỏ, dưới đây là ý nghĩa của những chi tiết trên bức tương phật Trăm tay nghìn mắt.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm