Khung tranh mặt trống đồng bản đồ

Liên hệ

Tranh mặt trống đồng bản đồ Việt Nam

Chất liệu bằng đồng vàng

Hình thức làm ăn mòn chi tiết

Kích thước: Liên hệ

Xuất xứ: Đại Bái, Bắc Ninh

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm