Khung tranh mặt trống đồng treo phòng khách

Liên hệ

Khung tranh mặt trống đồng treo phòng khách

Nguyên liệu sản phẩm:Đồng vàng nguyên chất liền tấm

Kích thước:Mặt trống 60cm

Khung tranh: kích thước:80×80cm

Màu sắc:Màu vàng bóng

Sản phẩm được gò,thúc thủ công

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 0967.789.512