Khung tranh mặt trống đồng treo phòng khách

Liên hệ

Khung tranh mặt trống đồng treo phòng khách

Nguyên liệu sản phẩm: Đồng vàng nguyên chất liền tấm

Kích thước: Mặt trống 60cm

Khung tranh: kích thước:80×80cm

Màu sắc: Màu đồng vàng

Sản phẩm được gò chạm thủ công

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm