Khung tranh mặt trống đồng quà tặng đối tác

Liên hệ

Tranh mặt trống đồng gò trang trí

Sản phẩm: Khung tranh mặt trống đồng treo tường

Nguyên liệu: Đồng vàng liền mê

Kích thước: Mặt trống 60cm. Khung tranh 1m×1m

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm