Mâm bồng đồng khảm ngũ sắc

Liên hệ

Xuất sứ làng nghề đúc đồng đại bái- Bắc ninh

Liên hệ đồ đồng đại việt để biết thêm chi tiết sản phẩm mâm bồng khảm ngũ sắc

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm