Mâm bồng thờ cúng bằng đồng khảm tam khí

Liên hệ

Mâm bồng thờ cúng bằng đồng khảm tam khí kích thước đường kính 30cm được làm từ đồng đỏ, khảm bạc và đồng xanh. Được làm hoàn toàn thủ công, khảm chạm thủ công đẹp từng chi tiết.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm