Mặt trống đồng gò trang trí nội thất

Liên hệ

Mặt trống đồng gò trang trí

Nguyên liệu: Đồng vàng liền mê

Kích thước: Đường kính mặt trống 1m

Xuất xứ tại làng nghệ Đại Bái, Bắc Ninh. Nhận làm mặt trống theo kích thước yêu cầu khách hàng

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm