Ngai khám thờ cúng bằng đồng cao cấp

Liên hệ

Ngài thờ bằng đồng được dùng trong từ đường nhà thờ họ, đền, miếu, nhà chùa, hoặc bàn thờ gia tiên của nhà con trưởng, trưởng chi, trưởng tộc

Xuất xứ Đồ Đồng Đại Việt

Liên hệ để được tư vấn khi mua sản phẩm

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm