Tranh mặt trống đồng ăn mòn

Liên hệ

Tranh mặt trống đồng ăn mòn

Chất liệu bằng đồng khung gỗ công nghệ ăn mòn

Nguyên liệu chính: Đồng liền tấm

Kích thước có sẵn: Nhiều kích thước khác nhau.30cm,40cm,50cm,60cm.80cm,1m.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm