Trống đồng quà tặng mô hình thu nhỏ của trong dong đông sơn

Liên hệ

Trống đồng Đông Sơn phản ánh nền văn hóa của một thời kì lịch sử cổ xưa của ông cha ta. Nó là niềm tự hào của dân tộc ta trong nền văn hóa Đông Sơn, Trống đồng được dùng để trưng bày phòng khách, phòng làm việc. Ngoài ra là món quà đầy ý nghĩa tặng bạn bè , đối tác kinh doanh, đặc biệt là bạn bè, du khách quốc tế khi đến việt na

Danh mục:

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm