Trống đồng quà tặng, quà lưu niệm, hội nghị cao cấp

Liên hệ

Trống đồng quà tặng lưu niệm Doanh nghiệp

Chất liệu chính bằng đồng vàng

Kích thước sẵn có 10cm 15cm 20cm 25cm

Xuất xứ tại làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm