Tượng nghê bằng đồng trấn phong thủy

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tượng nghê đồng

Chất liệu chính: Được làm bằng đồng

Kích thước tượng: 20, 30 40 50 60cm ( làm theo yêu cầu )

Tác dụng: Trấn phong thủy

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm