Tượng rồng, tượng con rồng bằng đồng, tượng rồng mạ vàng phong thủy

Liên hệ

Tượng rồng ý nghĩa trong phong thủy, rồng là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát nó còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Nó còn có tác dụng đè ép bọn tiểu nhân rất tốt , nên rất thích hợp cho người làm việc hành chính , hoặc hoạt động chính trị , giúp chống lại những lời dèm pha và tăng cường quyền uy.

Bình luận hoặc đặt câu hỏi về sản phẩm